Ninorden tjänster

Våra tjänster

Ninorden tjänst Kartläggning/förstudie

För att veta hur det ska se ut imorgon behöver man veta hur det ser ut idag.

Vi har över 20 års erfarenhet av lösningar inom olika branscher vilket är en tillgång i att analysera och förstå de behov som finns. Ninorden går igenom era befintliga avtal och lösningar samt inventerar era behov. Informationen sammanställs i en kravspecifikation.

Optimering av tjänster & kostnader.

Med kravspecifikationen som grund upphandlar vi den mest optimala lösningen för er verksamhet. Optimeringen gäller såväl lösningens tjänster som dess kostnader. Vi är med hela vägen fram till ett färdigt avtal.

Ninorden tjänst Upphandling
Ninorden tjänst Projektstöd

Att implementera en ny lösning är ett projekt i sig.

Elmarknaden är svår att följa och det sker ständiga förändringar. Hur väl anpassade är era nuvarande avtal till verksamheten? Vi hittar rätt modell för er verksamhet, eget avtal eller så kan ni gå med i vår samköpsmodell.

Vår samköpsmodell passar dig som inte har tid eller kunskap att ägna dig åt strategiska elinköp men som ändå vill köpa in el på ett smart sätt och sprida riskerna under längre perioder. Vi har arbetat med samköp av el sedan 2001 och förvaltar idag stora volymer fördelat på ett antal elpooler. De jämförelser som gjorts sedan 2002 visar att vår samköpsmodell är bättre än andra avtalsformer som finns tillgängliga på marknaden.

Din tid är dyrbar. Låt den användas till det du är bra på så gör vi det vi är bra på.

När en affär är genomförd bevakar Ninorden era avtal, följer upp ingågna avtal, initierar omförhandlingar samt administrerar abonnemang och beställningar. Ninorden är er rådgivare och finns tillgänglig för konsultationer. Vi erbjuder även utökade supportfunktioner.

Ninorden tjänst Service och support
Tjänst utökad support

En kontaktyta för all support.

Vi hanterar support för de lösningar som Ninorden levererat och är first line för användarfrågor, ändringar och felanmälningar. Hos oss finns det alltid någon som svarar om du behöver hjälp. Vi hanterar allt från enklare frågeställningar och beställningar till mer komplex rådgivning på ditt problem.

För att kunna beställa arbeten från Ninordens support måste du vara kund hos Ninorden och ha ett gällande supportavtal.