Om Ninorden

Om Ninorden

Ninorden tjänst Upphandling

Vad gör Ninorden?

Ninorden är en oberoende upphandlingskonsultbyrå som hjälper företag ta strategiskt grundade beslut inom telekom, it-tjänster samt el. Vi är med hela vägen från kartläggning fram till upphandling, implementation och ser till att omförhandlingar initieras vid rätt tidpunkt. Vi erbjuder såväl enklare som utökade supportfunktioner inom våra affärsområden.

Ninorden har optimerat avtal i över 20 år nu. Och vi har bara börjat.

Vi har genom åren byggt upp unika kontaktytor mot marknaderna och har därför hög status hos dess aktörer. Höga volymer ger oss dessutom styrka i förhandlingar. Vad det faktiskt innebär för dig är att ditt företag får bästa tänkbara lösning utifrån era förutsättningar och behov.

Ninorden 20 år
Mats Falk, Ninorden

Mats Falk
Delägare, VD
(+46) 016-550 01 01
Mail   Linkedin

Fredrik Palmqvist, Ninorden

Fredrik Palmqvist
Delägare, Försäljningschef
(+46) 016-550 01 02
Mail   Linkedin

Rickard Mastola, Ninorden

Rickard Mastola
Kundansvarig
(+46) 016-550 01 08
Mail   Linkedin

Bild saknas

Bo-Lennart Thunberg
Kundansvarig
Mail

Fredrik Westrin, Ninorden

Fredrik Westrin
Tekniskt säljstöd
(+46) 016-550 01 03

Mail   Linkedin