Solel

Solel är en investering i miljön och en möjlighet att påverka ditt elpris ytterligare. Du får bättre kontroll på din förbrukning, adderar förnyelsebar el till marknaden och minskar elkostnaderna. Vi kan hjälpa dig på den resan genom våra kontaktytor på marknaden och ger nedan några exempel på lösningar.

Egen investering på tak

Investera i egen utrustning som monteras på taket vilket skapar ett oberoende i ert energiengagemang. Ni producerar primärt för egen förbrukning men möjlighet finns även till försäljning. Normalt 6-8 % avkastning och 8-11 års ROI. Vi kan hjälpa er med offerter från flera installatörer.

Solel på tak via tredje part

Vill ni själva inte stå för investeringen kan elleverantören erbjuda möjligheten att göra det. De får då tillgång till taket på er fastighet och tar ett helhetsansvar hela vägen inklusive såväl finansiering, installation, drift och förvaltning. Ni köper den el som produceras till ett förutbestämt pris per levererad kWh.

Solpark

Möjlighet för er att bli delägare i en solpark som finansieras av externa aktörer. Ni kontrakterar er med en viss volym under en avtalsperiod. Även i detta upplägg köper ni den el som produceras till ett förutbestämt pris per levererad kWh i finansiella hedgar. Ni bidrar genom att köpa miljövänlig produktion och tillför därmed miljövärden till elmarknaden Additionalitet som är attraktivt i marknadsföring.

Bli kontaktad