Samköp av el

Ninorden har sedan 2001 arbetat med samköp av el där vi förvaltar våra kunders elvolymer i en gemensam storkundsportfölj.

Samköp av el – bättre pris utan riskerna

Genom att ta del av vår storkundsportfölj ingår ni i en större portfölj där Ninorden handlar el åt många företag och uppnår på så vis samma villkor som större industrier och företag har. Genom att göra strategiska inköp i ett längre tidsperspektiv undviker man pristoppar på marknaden och får kontroll över kostnaderna. Våra priser, sett över tid, är de bästa möjliga. Det innebär även att när priserna går upp ligger våra priser kvar på en låg nivå, vilket visas i grafen nedan.

Fördelar med gemensamma storkundsportföljen:

  • Ni uppnår villkor som normalt sett bara större förbrukare av el får.
  • Genom strategiska elinköp undviks pristoppar och ni får kontroll över elkostnaderna.
  • Ni kan lägga tiden på er kärnverksamhet då vi sköter elinköpen åt er.
  • Förutsägbarhet och enkel budgetering.
  • Tryggt och bra elpris över tid.

Lägre pris per kWh i genomsnitt jämfört med spot

0 öre
Perioden 2018–2021
0 öre
Perioden 2021

Se hur mycket du kan spara

Fyll i din årsförbrukning här för att se hur mycket du skulle sparat jämfört med spotpriserna om du varit med i vår pool.


Bli kontaktad