El

Med snart 25 års erfarenhet på elmarknaden handlar Ninorden el till många företagskunder i Norden. Elmarknaden är svår att följa och det sker ständiga förändringar. Hur väl anpassade är era avtal till verksamheten? Hur vill ni hantera elriskerna? Vad är ert affärsfokus och vilka miljömässiga val behöver ni göra?

Upphandlingsstöd

Det som är avgörande för att åstadkomma ett bra elpris är timing, det vill säga när ett pris ska sättas eller när ett avtal ska tecknas. Tack vare vår erfarenhet från snart 25 år på elmarknaden, kunskap och kontaktytor kan vi hjälpa er med att upphandla det elavtal ni önskar till de mest förmånligaste avtalsvillkoren.

Arbetat med el sedan.
9999

Bättre pris än spot utan riskerna

Det har vi lyckats med i 20 år. Vår avtalsmodell för samköp av el är en tjänst som passar dig som inte har tid eller kunskap att ägna dig åt strategiska elinköp men vill ta del av fördelarna av en portföljförvaltning. Vi har arbetat med det sedan 2001 och förvaltar idag stora volymer som gör att du som elkund får ta del av priser och andra villkor som enskilda kunder normalt sett inte har tillgång till.

Elhandelsmodellen är en elhandel för en stor samlad volym från många kunder. Vi har därmed tillgång till alla elhandelstjänster på Nord pool vilket skapar fördelaktiga inköp. Vi har bara 100 % förnyelsebar el i vår portfölj.

Poolförvaltningens utfall i jämförelse mot spot sedan starten.

Solel

Vill du utveckla din förnyelseresa och samtidigt påverka ditt elpris ytterligare kan solel vara ett bra alternativ. En bra kombination med ett fördelaktigt elavtal och egen förnyelsebar produktion. Läs mer hur vi kan hjälpa dig på den resan.

Bli kontaktad