Ninordens utbud

Affärsområden

Affärsområde Telekom

Telekom

Att upphandla en telekomlösning handlar om att göra rätt vägval. Som företag eller organisation ställs du ständigt inför situationer och utmaningar i en bransch som ständigt förändras. Nya möjligheter, ny teknik och tjänster men även risker som ska bedömas. Vi ser till att era lösningar är tekniskt koordinerade, kostnadseffektiva och optimala för er verksamhet.

Vi arbetar med:

 • Växlar och växeltjänster
 • Molntjänster
 • Abonnemang
 • Datanät/VPN
 • Internetanslutningar
 • Mobiltelefoner

IT-tjänster

Det är mycket i en IT-miljö som bara ska fungera. Ninorden kan hjälpa ert företag att upphandla er IT-miljö.

Vi arbetar med:

 • LAN/WIFI
 • AV-utrustning
 • Drift
 • Microsoft 365
 • Copy/print
Ninordens Affärsområde IT
Ninorden affärsområde el

El

Elmarknaden är svår att följa och det sker ständiga förändringar. Hur väl anpassade är era nuvarande avtal till verksamheten? Vi hittar rätt modell för er verksamhet, eget avtal eller så kan ni gå med i vår samköpsmodell.

Vår samköpsmodell passar dig som inte har tid eller kunskap att ägna dig åt strategiska elinköp men som ändå vill köpa in el på ett smart sätt och sprida riskerna under längre perioder. Vi har arbetat med samköp av el sedan 2001 och förvaltar idag stora volymer fördelat på ett antal elpooler. De jämförelser som gjorts sedan 2002 visar att vår samköpsmodell är bättre än andra avtalsformer som finns tillgängliga på marknaden.